ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และอาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ นายกสมาคมกีฬา จังหวัดมหาสารคาม คุณวรชิต จันทราภรณ์ AE ทรูมหาสารคาม ผศ.ดร.นุชสุภา สุนทมาลา ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดเตรียมงานกิจกรรม True 5G ROV MHK ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต และประธานอีสปอร์ตจังหวัดมหาสารคาม 
Read more