มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน 1.1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน สมัคร 11-18 ก.ย. 66 1.2 โควตาครูแนะแนว สมัคร 11-18 ก.ย. 66 1.3 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา สมัคร 11-22 ก.ย. 66 1.4 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สมัคร 11-22 ก.ย. 66 1.5 โควตารับตรง Portfolio สมัคร 20 ต.ค. – 
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds