มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. – 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่ https://shorturl.asia/t82RB สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ #เด็ก67#เด็ก68#เรียนต่อ#มมส#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#โควตามมส Facebook
Read more
ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1. ผู้มีรายขื่อสอบสัมภาษณ์ ให้สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตามเวลาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยให้ผู้เข้าสอบดำเนินการตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามแนบท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th 2. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 (ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.) หากไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์และจะขอยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยภายหลังไม่ได้2. ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครรอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 
Read more
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการสารสนเทศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดี เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์และนิสิต โดยมี อาจารย์ ดร.ภาธร นิลอาธิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณถนนหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ / ที่มา : เพจ สารสนเทศศาสตร์ มมสข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว Facebook
Read more
#ศิษย์เก่ามาเล่าเรื่อง#ปโทสารสนเทศศาสตร์มมส วันนี้โชคดี ได้มีโอกาสพูดคุยกับมหาบัณฑิตหมาด ๆ หลักสูตร สท.ม สารสนเทศศาสตร์ เลยถือโอกาสเอาเรื่องราวมาเล่าให้ทุกคนฟัง อยากให้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะ ชื่อเล่นแนนค่ะ นางสาวกัญญารัตน์ พูลเพิ่ม เป็นศิษย์เก่าสาขาสารสนเทศศาสตร์ ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำ สาขาบรรณารักษศาสต์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อยากให้เล่าถึงบรรยากาศในการเรียน ว่าเป็นอย่างไร อาจารย์ในสาขาดูแลนิสิตเหมือนครอบครัว สอนสนุกเข้าใจกระบวนการ ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด เรียนเข้มข้นสนุกกิจกรรมเยอะเพื่อนแยะ บอกเคล็ด(ไม่)ลับในการเรียน IS ปั่นวิจัยทุกครั้งที่มีเวลา พบที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เรียนจบไปแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง • บรรณารักษ์ • นักวิเคราะห์งานโยบายและแผน • อาจารย์ • บรรณาธิการ • นักพัฒนาสื่อดิจิทัล • นักวิจัย • นักการตลาดดิจิทัล ฝากถึงน้อง ๆ ที่อยากเข้ามาเรียน 
Read more
Open heart, Open mind : Awakening the power of IS. วันนี้มาเปิดบ้าน ชวนคุย กับน้องปี 1 ของครอบครัว #สารสนเทศศาสตร์มมส สาวน้อยตัวจิ๋ว ที่พลังล้นเหลือ เต็มที่ทั้งการเรียน และกิจกรรม มาทำความรู้จักกับเธอกันค่ะ แนะนำตัวเอง สวัสดีค่ะ ชื่อกิตติยากร สุระอามาตย์ ชื่อเล่นปาล์มมี่ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยส่วนตัวชอบอยู่กับตัวเอง ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เป็นคนขี้สงสัยตลอดเวลา ตอนนี้กำลังสนใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมเลยพยายามเรียนรู้ด้วยความสนุก และการเขียนนิยายเผื่อต่อยอดต่อไปได้ มีความฝันอยากเป็น full stack developer แต่แอบเหล่ data scientist ที่เป็นเหตุผลแรกในการเข้ามาเรียน กับ project manager 
Read more
!เตือนภัย นิสิตกู้ยืม กยศ. เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างกระทำการออกใบรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นิสิตผู้กู้ยืม โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งานกองทุน กยศ. จึงขอเรียนแจ้งให้นิสิต ผู้กู้ยืมทราบว่า กองทุน ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากนิสิตผู้กู้ยืม ที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะทุกกรณี ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Read more