คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการ The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกจริง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ชื่อทีม G.CMD ประกอบด้วย นางสาวอาริยาภรณ์ โยวะผุย, นายอลงกต อรัญพ, นายพีรภัทร์ ตั่งรัตนผล และนายศุภกร สงวนจิตต์ โดยมีอาจารย์ ดร.วรวิทย์ สังฆทิพย์ เป็นที่ปรึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม Grand Tower Inn Rama 6 กรุงเทพมหานครภาพ / ที่มา : อ.ดร.วรวิทย์ สังฆทิพย์ข่าว : 
Read more