ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะวิยาการสารสนเทศ

Home หลักสูตรที่เปิดสอน สนใจเข้าศึกษา

ค่าเทอม

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาคการศึกษาปกติ/ภาคการศึกษา
0901 สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ 13,500
0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 13,500
0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,000
0904 วท.บ. สื่อนฤมิต 15,000
0905 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 13,000
0906 วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ 25,000
0907 วท.บ. วิยาการข้อมูลประยุกต์ 15,000
0908 วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 13,000

ที่มา: https://admission.msu.ac.th/downloads/66/msu-fee-66.pdf

ระบบรับสมัคร

ใช้สมัครรอบ 1-3

ใช้สมัครรอบ 4 Direct Admission หรือรอบรับตรงร่วมกัน หรือโครงการพิเศษ หรือเทียบเข้า

ข่าวสารการรับสมัคร

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ตรวจสอบรายชื่อทาง admission.msu.ac.th วันที่ 9-12 มิถุนายน 2567 รายงานตัวและชำระเงินเข้าศึกษา ดำเนินการที่เว็บไซต์…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct…

→ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 – 29…

→ อ่านต่อ

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds