ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะวิยาการสารสนเทศ

Home หลักสูตรที่เปิดสอน สนใจเข้าศึกษา

ค่าเทอม

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาคการศึกษาปกติ/ภาคการศึกษา
0901 สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ 13,500
0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 13,500
0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,000
0904 วท.บ. สื่อนฤมิต 15,000
0905 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 13,000
0906 วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ 25,000
0907 วท.บ. วิยาการข้อมูลประยุกต์ 15,000
0908 วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 13,000

ที่มา: https://admission.msu.ac.th/downloads/66/msu-fee-66.pdf

ระบบรับสมัคร

ใช้สมัครรอบ 1-3

ใช้สมัครรอบ 4 Direct Admission หรือรอบรับตรงร่วมกัน หรือโครงการพิเศษ หรือเทียบเข้า

ข่าวสารการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Leve ครั้งที่ 1 สมัคร 8 ม.ค.-15 ก.พ. 2567ครั้งที่ 2 สมัคร…

→ อ่านต่อ

มมส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1) ทาง https://admission.msu.ac.th/

→ อ่านต่อ

ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ** นักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ห้องที่ 3 (ลำดับสัมภาษณ์ที่ 242 - 407)…

→ อ่านต่อ

หาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ถึงวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น.

ด่วน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ถึงวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น. สมัครทาง…

→ อ่านต่อ