Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ข้อมูลและสถิติ

3,297

นิสิตปัจจุบัน

16

หลักสูตร

99

บุคลากร

หลักสูตรที่เปิดสอน

9 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

4 หลักสูตร

ระดับปริญญาโท

3 หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

ภาควิชา

นิเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สื่อนฤมิต

ภูมิสารสนเทศ

Journal of Applied Informatics and Technology

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์

Journal of Applied Informatics and Technology (JIT) is a peer-reviewed and open-access journal that aims to publish leading edge researches on any possible topic in informatics, technology, and other related areas, both from theoretical and empirical perspectives.

Journal title: Journal of Applied Informatics and Technology
Journal Abbreviation: J Appl Inf Tech
Initial:  JIT
Languge: English (Start 2026)
Publication: 2 issues/year (No. 1: January – June, No. 2: July – December)
ISSN (Online): 2586-8136
ISSN (Print): 2630-094X
Digital Object Identifier (DOI): 10.14456
Article Processing Charges (APC): No charge
Editor-in-Chief: Olarik Surinta
Publisher: Faculty of Informatics, Mahasarakham University
Citation Analysis: Google Scholar

หน่วยวิจัย

Research Unit

ISAN

Information Security And Advanced Network

MISL

Multi-Agent Intelligent Simulation Laboratory

AIRG

Applied Informatics Research Group

ITF

Information Technology for the Future

IL

Intellect Laboratory

POLAR

(High) Processing Object for Learning Artificial intelligence, Image processing and Robot

DCD

Digital Content for Development

IMR

Information Management Research

GILDRC

Geo-Informatics for Local Development Research Center

DSDIRU

Data Science and Digital Innovation Research Unit

ศูนย์/หน่วยบริการวิชาการ

ศูนย์/หน่วยบริการวิชาการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

NEDCC

ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลังความรู้

Knowledge Bank

เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยไพธอน (Programming expert with Python)
พื้นฐานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Fundamentals of UNIX)
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Administration)
การวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ (Innovation Technology Modern Business Design and Analysis)
Orange: เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมแบบวิชวล สำหรับการเรียนรู้เครื่องจักรและกำรวิเคราะห์ข้อมูล (Orange: A Visual Programming Tool for Machine Learning and Data Analytics A Guide to Mastering Orange for Research)
pyrhon programming for data science
fundamentals of machine learning and analyzing data with python
digital information retrieval

อัพเดทข่าวสาร

กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปบรรยายทางวิชาการ School of Basic Education และ School of Finance, Putian University มณฑลฝู่เจี้ยน ประเทศจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Financial Data Analytics using Machine Learning ตามคำเชิญของ School of…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด แห่กัณฑ์หลอน ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ) และ ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) เป็นผู้นำคณะฯ…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต) และ…

อ่านต่อ

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 หลักสูตร “การเขียน Application พื้นฐานด้วย Flutter” และ “การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้บอร์ด microcontroller (Arduino)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 หลักสูตร…

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

รอบสุดท้าย สมัครเรียน โท-เอก มมส

มมส เปิดรับสมัครเรียน ป.โท ป.เอก รอบสุดท้ายเรียนโท-เอก มมสมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 67หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร : https://shorturl.asia/r4mAXClick…

อ่านต่อ

ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ “McDucation LOGO Design Contest”

ขอเชิญนิสิตที่เพิ่งเรียนจบในปี 2022 – 2023 หรือกำลังจะจบการศึกษาในปี 2024 ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ “McDucation LOGO Design Contest” ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ

การแข่งขันโมเดลธุรกิจแบบ BCG ในโครงการ MSU BCG Hackathon 2024

ขอเชิญนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันโมเดลธุรกิจแบบ BCG ในโครงการ MSU BCG Hackathon 2024 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม…

อ่านต่อ

8 สถานที่ แนะนำน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8 สถานที่ แนะนำน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้ารับการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

อ่านต่อ

รับสมัครงาน

จัดซื้อ-จัดจ้าง