Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ข้อมูลและสถิติ

3,297

นิสิตปัจจุบัน

16

หลักสูตร

99

บุคลากร

หลักสูตรที่เปิดสอน

9 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

4 หลักสูตร

ระดับปริญญาโท

3 หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

ภาควิชา

นิเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สื่อนฤมิต

ภูมิสารสนเทศ

Journal of Applied Informatics and Technology

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์

Journal of Applied Informatics and Technology (JIT) is a peer-reviewed and open-access journal that aims to publish leading edge researches on any possible topic in informatics, technology, and other related areas, both from theoretical and empirical perspectives.

Journal title: Journal of Applied Informatics and Technology
Journal Abbreviation: J Appl Inf Tech
Initial:  JIT
Languge: English (Start 2026)
Publication: 2 issues/year (No. 1: January – June, No. 2: July – December)
ISSN (Online): 2586-8136
ISSN (Print): 2630-094X
Digital Object Identifier (DOI): 10.14456
Article Processing Charges (APC): No charge
Editor-in-Chief: Olarik Surinta
Publisher: Faculty of Informatics, Mahasarakham University
Citation Analysis: Google Scholar

หน่วยวิจัย

Research Unit

ISAN

Information Security And Advanced Network

MISL

Multi-Agent Intelligent Simulation Laboratory

AIRG

Applied Informatics Research Group

ITF

Information Technology for the Future

IL

Intellect Laboratory

POLAR

(High) Processing Object for Learning Artificial intelligence, Image processing and Robot

DCD

Digital Content for Development

IMR

Information Management Research

GILDRC

Geo-Informatics for Local Development Research Center

DSDIRU

Data Science and Digital Innovation Research Unit

ศูนย์/หน่วยบริการวิชาการ

ศูนย์/หน่วยบริการวิชาการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

NEDCC

ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลังความรู้

Knowledge Bank

เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยไพธอน (Programming expert with Python)
พื้นฐานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Fundamentals of UNIX)
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Administration)
การวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ (Innovation Technology Modern Business Design and Analysis)
Orange: เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมแบบวิชวล สำหรับการเรียนรู้เครื่องจักรและกำรวิเคราะห์ข้อมูล (Orange: A Visual Programming Tool for Machine Learning and Data Analytics A Guide to Mastering Orange for Research)
pyrhon programming for data science
fundamentals of machine learning and analyzing data with python
digital information retrieval

อัพเดทข่าวสาร

กิจกรรม

Academic Visit ณ Georg-August-Universität Göttingen ณ ประเทศเยอรมนี

ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศและดูแลฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมเดินทางไปกับอธิการบดี…

อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปบรรยายทางวิชาการ School of Basic Education และ School of Finance, Putian University มณฑลฝู่เจี้ยน ประเทศจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Financial Data Analytics using Machine Learning ตามคำเชิญของ School of…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด แห่กัณฑ์หลอน ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ) และ ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) เป็นผู้นำคณะฯ…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต) และ…

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 น. สถานที่ :…

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน นิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ขอเชิญชวน นิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ สามารถนำคู่มือหลักสูตรฯ ไปใช้และศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรการศึกษา 2567 ได้ที่…

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เริ่มเวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ตรวจสอบรายชื่อทาง admission.msu.ac.th วันที่ 9-12 มิถุนายน 2567 รายงานตัวและชำระเงินเข้าศึกษา ดำเนินการที่เว็บไซต์…

อ่านต่อ

รับสมัครงาน

จัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds