Slide

3,297

นิสิตปัจจุบัน

16

หลักสูตร

99

บุคลากร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ภาควิชา

นิเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สื่อนฤมิต

ภูมิสารสนเทศ

หน่วยวิจัย

Information Security And Advanced Network (ISAN)

Multi-Agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)

Applied Informatics Research Group

Mahasarakham Intelligent Systems Laboratory

Intellect Laboratory

(High) Processing Object for Learning Artificial intelligence, Image processing and Robot (POLAR)

Digital Content for Development

Information Management Research

Geo-Informatics for Local Development Research Center

Information Technology for the Future

Data Science and Digital Innovation Research Unit

อัพเดทข่าวสาร

กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้านวิทยาการข้อมูล หรือ Data Science

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้านวิทยาการข้อมูล หรือ Data Science โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ทบทวน และพัฒนาทักษะใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำความรู้และแนวคิดด้านวิทยาการข้อมูลมาสนับสนุนการทำงานได้อย่างเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ต้อนรับ Prof. Patrick Doherty ผู้รับทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น (Visiting Professor) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การต้อนรับ Prof.…

อ่านต่อ

ประชุมความร่วมมือแนวทางพัฒนาการทำงานโครงการ “Creative Hub & Data Center”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม “Creative Hub & Data Center”…

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5th December, 2023 On the occasion of…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(สาขาสื่อนฤมิต)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

อ่านต่อ

MSU OPEN HOUSE 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

เปิดบ้าน มมส เลือกแนวทาง วางอนาคต งาน 2 วันติด กิจกรรมไม่ซ้ำกัน เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบประกาศให้ด้วย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทุกท่าน ทั้งนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง…

อ่านต่อ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa เปิดรับสมัคร บริษัท/นิติบุคคล ผู้มีแผนจ้าง นิสิต/นักศึกษาจากสาย IT/Automation&Robotics/Software AI/BigData

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa กำลังเปิดรับสมัคร บริษัท/นิติบุคคล ผู้มีแผนจ้าง นิสิต/นักศึกษาจากสาย IT/Automation&Robotics/Software AI/BigData ที่กำลังสำเร็จการศึกษา/กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อรับทุนจาก depa (สำหรับการจ้างเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดย…

อ่านต่อ

รับสมัครงาน