ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องภาควิชา IT-304

ปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 15,000
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 40,000
ปริญญาโท อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 33,000
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 82,500
ระบบพิเศษ(ชาวไทย) 48,600
ระบบพิเศษ(ต่างชาติ) 82,500
ปริญญาเอก อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 46,800
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 80,000
ระบบพิเศษ(ชาวไทย) 55,000
ระบบพิเศษ(ต่างชาติ) 80,000

ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่…

อ่านต่อ

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1.…

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8…

อ่านต่อ

นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1 ประเภทการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร จัดโดยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์…

อ่านต่อ
อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: [email protected]

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

: 5176, 5003
:  [email protected]

รศ.ดร. พนิดา ทรงรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.

: 5365, 5003
: [email protected]

รศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและเครือข่าย

: 5365, 5003
: [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ฉัตรเกล้า เจริญผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ.ดร. รพีพร ช่ำชอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ.ดร. สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ.ดร. สำรวน เวียงสมุทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ. พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ. ศศิธร แก้วมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

อาจารย์

อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: [email protected]

เลขานุการ

กรุณา ศรีโทโคตร
เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์