ภาควิชาภูมิสารสนเทศ

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องภาควิชา IT-309, IT-310, IT-311

ปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 13,000
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 40,000

ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่…

อ่านต่อ

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1.…

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8…

อ่านต่อ

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ จัดโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติภูมิสารสนเทศ

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ จัดโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติภูมิสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนภูมิศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ที่เสริมสร้างประสบการณ์ และเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 1 - 3…

อ่านต่อ
ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. ปฏิวัติ ฤทธิเดช
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ
ผศ.ดร. นุชนาฏ บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. ภูสิษฐ์ คำพิลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. สาธิต แสงประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

เลขานุการ

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: