สำหรับนิสิต

Home สำหรับนิสิต

ระบบริการการศึกษา ลงทะเบียนเรียน ค้นหารายละเอียดหลักสูตร ยื่นคำร้องออนไลน์ ตารางเรียนตารางสอน ฯลฯ

คู่มือการศึกษา ผลการเรียน การดำเนินการต่างเกี่ยวกับการลงทะเบียน ประมวลผลการศึกษา ฯลฯ

บริการเกี่ยวกับการชำระค่าบริการทางการศึกษา การเบิกจ่ายต่างๆ

ให้บริการต่างเกี่ยวกับหอพักสำหรับนิสิต ทั้งการรับเข้าและการบริการ

แบบฟอร์ม

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

คู่มือนิสิต

ข่าวสารสำหรับนิสิต

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน “รวมพลคนฉายแสง ประจำปี 2566”

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน “รวมพลคนฉายแสง ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ และลานหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์…

→ อ่านต่อ

ชมหนังดีทุกอารมณ์ ฟรีกว่า 50 เรื่อง ในงาน "นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ รวมพลคนฉายแสง"

งานนี้คนรักหนังห้ามพลาด 9-10 พ.ย. 66 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญน้องๆ หรือผู้สนใจ เข้าชมหนังดีทุกอารมณ์ ฟรีกว่า 50 เรื่อง ในงาน "นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ รวมพลคนฉายแสง"…

→ อ่านต่อ

Co-Working Space

Co-Working Space เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น. พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิต