สำหรับนิสิต

Home สำหรับนิสิต

ระบบริการการศึกษา ลงทะเบียนเรียน ค้นหารายละเอียดหลักสูตร ยื่นคำร้องออนไลน์ ตารางเรียนตารางสอน ฯลฯ

คู่มือการศึกษา ผลการเรียน การดำเนินการต่างเกี่ยวกับการลงทะเบียน ประมวลผลการศึกษา ฯลฯ

บริการเกี่ยวกับการชำระค่าบริการทางการศึกษา การเบิกจ่ายต่างๆ

ให้บริการต่างเกี่ยวกับหอพักสำหรับนิสิต ทั้งการรับเข้าและการบริการ

แบบฟอร์ม

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

คู่มือนิสิต

ข่าวสารสำหรับนิสิต

เลือกตั้ง67 เริ่มใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งฯ สภานิสิต สโมสรนิสิต องค์การนิสิต ปีการศึกษา 2567 เวลา 8:30-17:00 น. ผ่านเว็ปไซต์ https://election.msu.ac.th

เลือกตั้ง67 : เริ่มใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งฯ สภานิสิต สโมสรนิสิต องค์การนิสิต ปีการศึกษา 2567 เวลา 8:30-17:00 น. ผ่านเว็ปไซต์ https://election.msu.ac.th องค์การนิสิต :…

→ อ่านต่อ

นิเทศศาสตร์คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น…

→ อ่านต่อ

นิเทศศาสตร์คว้ารางวัล True Young Producer Awards 2023 ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 “True Young…

→ อ่านต่อ

Co-Working Space

Co-Working Space เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น. พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิต

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds