ภาควิชาสื่อนฤมิต

ภาควิชาสื่อนฤมิต

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องภาควิชา IT-305

ปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 15,000
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 40,000
ปริญญาโท อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 30,000
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 82,500
ระบบพิเศษ(ชาวไทย) 30,000
ระบบพิเศษ(ต่างชาติ) 82,500
ปริญญาเอก อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 37,400
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 80,000
ระบบพิเศษ(ชาวไทย) 37,400
ระบบพิเศษ(ต่างชาติ) 80,000

ข่าวสารและกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ…

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่…

อ่านต่อ

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1.…

อ่านต่อ
ผศ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
รศ.ดร. สืบศิริ แซ่ลี้
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. กชพรรณ ยังมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต
ผศ.ดร. สุวิช ถิระโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ศิริพร น้อยอำคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. สุวิชัย พรรษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

เลขานุการ

เนตรชนก โสภาพล
เลขานุการภาควิชาสื่อนฤมิต