หลักสูตรระดับปริญญาเอก

Home หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ข่าวสารการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Leve ครั้งที่ 1 สมัคร 8 ม.ค.-15 ก.พ. 2567ครั้งที่ 2 สมัคร…

→ อ่านต่อ

มมส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1) ทาง https://admission.msu.ac.th/

→ อ่านต่อ

ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ** นักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ห้องที่ 3 (ลำดับสัมภาษณ์ที่ 242 - 407)…

→ อ่านต่อ

หาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ถึงวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น.

ด่วน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ถึงวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น. สมัครทาง…

→ อ่านต่อ