ข่าวประชาสัมพันธ์

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5th December, 2023 On the occasion of…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(สาขาสื่อนฤมิต)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

MSU OPEN HOUSE 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

เปิดบ้าน มมส เลือกแนวทาง วางอนาคต งาน 2 วันติด กิจกรรมไม่ซ้ำกัน เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบประกาศให้ด้วย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทุกท่าน ทั้งนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง…

→ อ่านต่อ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa เปิดรับสมัคร บริษัท/นิติบุคคล ผู้มีแผนจ้าง นิสิต/นักศึกษาจากสาย IT/Automation&Robotics/Software AI/BigData

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa กำลังเปิดรับสมัคร บริษัท/นิติบุคคล ผู้มีแผนจ้าง นิสิต/นักศึกษาจากสาย IT/Automation&Robotics/Software AI/BigData ที่กำลังสำเร็จการศึกษา/กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อรับทุนจาก depa (สำหรับการจ้างเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดย…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรตินำชัย อินนอก นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ในงาน The 15th International Conference on Information Technology

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรตินำชัย อินนอก นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (The…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Leve ครั้งที่ 1 สมัคร 8 ม.ค.-15 ก.พ. 2567ครั้งที่ 2 สมัคร…

→ อ่านต่อ

สถานที่ซ้อมย่อยและรายงานตัว (วันแรก) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ คณะต้นสังกัด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้เข้ารับปริญญาบัตร ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) รายละเอียดเพิ่มเติม…

→ อ่านต่อ

กำหนดการซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

กำหนดการซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…

→ อ่านต่อ