ข่าวประชาสัมพันธ์

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 น. สถานที่ :…

→ อ่านต่อ

ขอเชิญชวน นิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ขอเชิญชวน นิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ สามารถนำคู่มือหลักสูตรฯ ไปใช้และศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรการศึกษา 2567 ได้ที่…

→ อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เริ่มเวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ตรวจสอบรายชื่อทาง admission.msu.ac.th วันที่ 9-12 มิถุนายน 2567 รายงานตัวและชำระเงินเข้าศึกษา ดำเนินการที่เว็บไซต์…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมับติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25471.2 วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการด้านการสอน การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ…

→ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 – 29…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตราและนิเทศศาสตร์ 1 อัตรา)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

เชิญชวนนิสิตและบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ IT TikTok Contest 2024

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ TikTok ภายใต้หัวข้อ IT Happiness  IT TikTok Contest 2024 ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 14,500 บาท มาร่วมแชร์เรื่องราวความสุขผ่านคลิปวิดีโอ…

→ อ่านต่อ

รอบสุดท้าย สมัครเรียน โท-เอก มมส

มมส เปิดรับสมัครเรียน ป.โท ป.เอก รอบสุดท้ายเรียนโท-เอก มมสมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 67หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร : https://shorturl.asia/r4mAXClick…

→ อ่านต่อ

ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ “McDucation LOGO Design Contest”

ขอเชิญนิสิตที่เพิ่งเรียนจบในปี 2022 – 2023 หรือกำลังจะจบการศึกษาในปี 2024 ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ “McDucation LOGO Design Contest” ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

→ อ่านต่อ

การแข่งขันโมเดลธุรกิจแบบ BCG ในโครงการ MSU BCG Hackathon 2024

ขอเชิญนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันโมเดลธุรกิจแบบ BCG ในโครงการ MSU BCG Hackathon 2024 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม…

→ อ่านต่อ

8 สถานที่ แนะนำน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8 สถานที่ แนะนำน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้ารับการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

→ อ่านต่อ

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รวมรับ 2 รอบ ทะลุ 10,000 คน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เปิดรับรอบ 3 แล้ว วันนี้

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ปลื้ม!! พร้อมมากๆๆ ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะ Wow นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รวมรับ 2 รอบ ทะลุ 10,000 คน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เปิดรับรอบ…

→ อ่านต่อ

กำหนดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567

กำหนดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2…

→ อ่านต่อ

รายงานตัว Quota มมส 67

รายงานตัว Quota มมส 67 วันที่ 8 -​ 15 พฤษภาคม 2567 ให้น้องๆ ที่ผ่านรอบ Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการดังนี้…

→ อ่านต่อ

เครื่องแบบนิสิตมมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เครื่องแบบนิสิตมมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดจำหน่าย - ชุดเครื่องแบบนิสิต - ชุดพิธีการ - ชุดพลศึกษา - เครื่องหมาย สำหรับนิสิต มมส (โดยร้าน CC…

→ อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปบรรยายทางวิชาการ School of Basic Education และ School of Finance, Putian University มณฑลฝู่เจี้ยน ประเทศจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Financial Data Analytics using Machine Learning ตามคำเชิญของ School of…

→ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังประกาศนี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. เข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสมัครลงทะเบียนในระบบ mytcas.com เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เว็บไซต์ https://student.mytcas.com…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สื่อนฤมิต ให้ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th ภายในวันที่ 8 –…

→ อ่านต่อ

โค้งสุดท้าย โควตา มมส สมัครวันนี้ ถึง 15 เม.ย. 67 นี้เท่านั้น

โค้งสุดท้าย โควตา มมส สมัครวันนี้ ถึง 15 เม.ย. 67 นี้เท่านั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดระบบรับสมัคร รอบ 2 Quota ครั้งที่2…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มีกิจกรรมดังนี้…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

นิสิตสาขา นิเทศศาสตร์ "04.00 Production"ที่ได้รับ รางวัล THE WINNER ในการประกวดคลิปวิดีโอ ใน หัวข้อ “ฟูจิฟิล์มความทรงจำที่สัมผัสได้” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มนิสิตสาขา นิเทศศาสตร์ "04.00 Production"ที่ได้รับ รางวัล THE WINNER ในการประกวดคลิปวิดีโอ ใน หัวข้อ “ฟูจิฟิล์มความทรงจำที่สัมผัสได้” ครั้งที่ 1…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota #ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ…

→ อ่านต่อ

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. program in Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(4 ปี สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. program in Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบการศึกษา * Onsite และ Online หลักสูตร…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน…

→ อ่านต่อ

มมส แสดงความยินดีกับ นิสิต และศิษย์เก่า ในโอกาศได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญรัตน์ บุตริน (นัท) นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลกินรีทอง มหาชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2567สาขา นักแสดงภาพยนตร์ดาวรุ่งแห่งปี นางเอกภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทบ้าน อวสานอินดี้ กับ…

→ อ่านต่อ

เลือกตั้ง67 เริ่มใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งฯ สภานิสิต สโมสรนิสิต องค์การนิสิต ปีการศึกษา 2567 เวลา 8:30-17:00 น. ผ่านเว็ปไซต์ https://election.msu.ac.th

เลือกตั้ง67 : เริ่มใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งฯ สภานิสิต สโมสรนิสิต องค์การนิสิต ปีการศึกษา 2567 เวลา 8:30-17:00 น. ผ่านเว็ปไซต์ https://election.msu.ac.th องค์การนิสิต :…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม…

→ อ่านต่อ

ละคอนเวที “SARN CIVILIZE ไฝว้ปลดหนี้” นิเทศศาสตร์

ด้วยละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ ได้จัดทำละคอนเวทีเรื่อง “SARN CIVILIZE ไฝว้ปลดหนี้” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านศาสตร์ละคอนเวทีของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ชั้นปี 4 วิชาเอก ประกอบไปด้วย เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ,เอกประชาสัมพันธ์ ,เอกวารสารศาสตร์…

→ อ่านต่อ

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1.…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8…

→ อ่านต่อ

มมส รับสมัครปริญาโท ปริญญาเอก

รอบที่ 2 !!!!!! มมส รับสมัครปริญาโท ปริญญาเอก ----------------------------------- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นายกมลวิช ลาวัลย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อนฤมิต มีผลงานการออกแบบกางเกงลายปูทูลกระหม่อม ผลงานการสร้างสรรค์ลายผ้า มาจากการนำเอาอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยปูทูลกระหม่อม ปูที่รับนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป…

→ อ่านต่อ

ประกาศให้ผู้สมัครรอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศให้ผู้สมัครรอบที่ 2 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบคะแนน TGAT-TPAT ปีการศึกษา 2567 ทาง https://admission.msu.ac.th/…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์สังกัดภาควิชาภูมิสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ อนุสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์สังกัดภาควิชาภูมิสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ อนุสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 Portfolio ดูรายชื่อที่นี่ https://admission.msu.ac.th/ วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1…

→ อ่านต่อ

การรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

การรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1…

→ อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (AJCC2024) 21-23 ก.พ. 2567

นับถอยหลัง เหลืออีก 13 วัน กับงานใหญ่ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Undergraduate Conference on Computing:…

→ อ่านต่อ

สมัครสอบ A- Level เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 และ รอบที่ 3 Admission

อย่าลืม สมัครสอบ A- Level เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 และ รอบที่ 3 Admission…

→ อ่านต่อ

ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมดิจิทัลวิถีใหม่ กับ สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาสื่อนฤมิต (Creative Media) : เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการพัฒนาสื่อสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมดิจิทัลวิถีใหม่ มาดูมุมมองการเรียน กับรุ่นพี่สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ https://news.msu.ac.th/msumagaz/smain/readpost.php?mid=524 สนใจสมัครเรียนทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : สื่อนฤมิต -…

→ อ่านต่อ

นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1 ประเภทการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร จัดโดยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(สาขานิเทศศาสตร์)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(สาขาสื่อนฤมิต)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง ในโอกาสให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต ในโอกาสให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อนุสาขาวิชาสื่อใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน…

→ อ่านต่อ

นิเทศศาสตร์คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น…

→ อ่านต่อ

นิเทศศาสตร์คว้ารางวัล True Young Producer Awards 2023 ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 “True Young…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสเข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสเข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

→ อ่านต่อ

เตือนภัย นิสิตกู้ยืม กยศ.

!เตือนภัย นิสิตกู้ยืม กยศ. เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างกระทำการออกใบรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นิสิตผู้กู้ยืม โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งานกองทุน กยศ. จึงขอเรียนแจ้งให้นิสิต ผู้กู้ยืมทราบว่า กองทุน ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากนิสิตผู้กู้ยืม ที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะทุกกรณี ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2567 ** เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย…

→ อ่านต่อ

รายละเอียดการรับสมัครรอบ 2 Quota ครั้งที่ 1

รายละเอียดการรับสมัครรอบ 2 Quota ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4371-9800 ต่อ…

→ อ่านต่อ

เปิดรับผ่อนผันทหารรอบเก็บตก

นิสิตชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-26 ปี (เกิดปี พ.ศ.2539 - 2546) ที่ยังไม่เคยทำเรื่องผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 -…

→ อ่านต่อ

มทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 วันที่ 3 มกราคม 2567

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 วันพุธที่ 3 มกราคม 2567…

→ อ่านต่อ

IT OPEN HOUSE 2023

IT OPEN HOUSE 2023 Faculty of Informatics, Mahasarakham University วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 66 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส แสดงความยินดี “ป่าสุขสันต์ วันอันตราย” 2 รางวัล งานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7 KAEN FILM FESTIVAL

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของ นายกฤษดา คะสุวรรณ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง นายธนิต ธนะคำดี ศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์ และนายสหรัฐ บุตรอินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2…

→ อ่านต่อ

นิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล การแข่งขันโครงการ X-Campus Ads Idea Contest 2023

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการแข่งขันโครงการ X-Campus Ads Idea Contest 2023 ระหว่างวันที่ 6…

→ อ่านต่อ

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการสารสนเทศ

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 อาคารปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

→ อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5th December, 2023 On the occasion of…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(สาขาสื่อนฤมิต)

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

MSU OPEN HOUSE 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

เปิดบ้าน มมส เลือกแนวทาง วางอนาคต งาน 2 วันติด กิจกรรมไม่ซ้ำกัน เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบประกาศให้ด้วย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทุกท่าน ทั้งนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง…

→ อ่านต่อ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa เปิดรับสมัคร บริษัท/นิติบุคคล ผู้มีแผนจ้าง นิสิต/นักศึกษาจากสาย IT/Automation&Robotics/Software AI/BigData

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa กำลังเปิดรับสมัคร บริษัท/นิติบุคคล ผู้มีแผนจ้าง นิสิต/นักศึกษาจากสาย IT/Automation&Robotics/Software AI/BigData ที่กำลังสำเร็จการศึกษา/กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อรับทุนจาก depa (สำหรับการจ้างเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดย…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรตินำชัย อินนอก นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ในงาน The 15th International Conference on Information Technology

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรตินำชัย อินนอก นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (The…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Leve ครั้งที่ 1 สมัคร 8 ม.ค.-15 ก.พ. 2567ครั้งที่ 2 สมัคร…

→ อ่านต่อ

สถานที่ซ้อมย่อยและรายงานตัว (วันแรก) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ คณะต้นสังกัด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้เข้ารับปริญญาบัตร ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) รายละเอียดเพิ่มเติม…

→ อ่านต่อ

กำหนดการซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

กำหนดการซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…

→ อ่านต่อ

มมส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1) ทาง https://admission.msu.ac.th/

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. ภูสิษฐ์ คำพิลัง สังกัดภาควิชาภูมิสารสนเทศในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. ภูสิษฐ์ คำพิลัง สังกัดภาควิชาภูมิสารสนเทศ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ภูมิศาสตร์ (Geography) อนุสาขาวิชา…

→ อ่านต่อ

ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ** นักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ห้องที่ 3 (ลำดับสัมภาษณ์ที่ 242 - 407)…

→ อ่านต่อ

ชมหนังดีทุกอารมณ์ ฟรีกว่า 50 เรื่อง ในงาน "นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ รวมพลคนฉายแสง"

งานนี้คนรักหนังห้ามพลาด 9-10 พ.ย. 66 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญน้องๆ หรือผู้สนใจ เข้าชมหนังดีทุกอารมณ์ ฟรีกว่า 50 เรื่อง ในงาน "นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ รวมพลคนฉายแสง"…

→ อ่านต่อ

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 - บาท ประเภททุน รายปี…

→ อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร”

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 - บาท ประเภททุน…

→ อ่านต่อ

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

ตามที่นิสิตได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำและ สหกิจศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00…

→ อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที Data Science 2023

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทางด้านไอที เข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที Data Science 2023 เพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีในการใช้งาน Big Data และเสริมทักษะประชาชนไทยประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล สนับสนุนการอบรมโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่…

→ อ่านต่อ

AUCC & AJCC 2024 จัดรูปแบบ Hybrid นำเสนอผลงานทั้งแบบออนไลน์ (Online) และออนไซต์ (Onsite)

AUCC & AJCC 2024 จัดรูปแบบ Hybrid นำเสนอผลงานทั้งแบบออนไลน์ (Online) และออนไซต์ (Onsite) เพื่อคัดเลือกลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ TCI ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/.../1UYtOB7yIDlgE...…

→ อ่านต่อ

หาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ถึงวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น.

ด่วน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ถึงวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น. สมัครทาง…

→ อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล เนื่องในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาระที่สอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

→ อ่านต่อ

รายละเอียดรับสมัคร รอบ 1 Portfolio มมส

อ่านให้ดี ก่อนที่จะสมัคร #TCAS#MSU67 ม.มหาสารคาม รับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) วันที่ 20 ต.ค. - 5 พ.ย.…

→ อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร มมส รอบ 2 Quota และ รอบ 3 Admission

เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร มมส รอบ 2 Quota และ รอบ 3 Admission ต้องใช้คะแนน TGAT/TPAT/A-Level อะไรบ้าง ดูเลย จะได้สมัครสอบ และพร้อมสมัครเข้าเรียนต่อ…

→ อ่านต่อ

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการเขียนเรซูเม่และการสมัครงาน ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการเขียนเรซูเม่และการสมัครงาน ประจำปีการศึกษา 2566 นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา จะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการเขียนเรซูเม่ออนไลน์ พร้อมแนะนำการส่งสมัครงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) กับ บริษัท ซูเปอร์…

→ อ่านต่อ

แนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.สิริวิวัฒน์ ละตา สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์

แนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.สิริวิวัฒน์ ละตา สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

→ อ่านต่อ

แนะแนวหลักสูตร มมส

มมส มีหลักสูตรอะไร เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง รู้รอบด้าน ดูเลย หนังสือแนะแนวการศึกษา ม.มหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 https://shorturl.asia/k4EeX รวมหลักสูตร ป.ตรี/โท/เอก ปีการศึกษา 2567…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 Portfolio

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566 สมัครทาง…

→ อ่านต่อ

ม.มหาสารคาม รับสมัคร รอบ 1 Portfolio

TCAS MSU67ม.มหาสารคาม รับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) วันที่ 20 ต.ค. - 5 พ.ย. 66 สมัครทาง…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผลงานภาพยนตร์ “สัปเหร่อ” ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กำลัง​สร้างรายได้สู่ 300 ล้านบาท

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผลงานภาพยนตร์ “สัปเหร่อ” ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กำลัง​สร้างรายได้สู่ 300 ล้านบาท .... ต้องเต-ธิติ ศรีนวล กำกับการแสดง : ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ โอม-อวิรุทธ์ อรรคบุตร…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (Information Science) จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม…

→ อ่านต่อ

AJCC2024 เปิดรับบทความวิจัยภาษาไทย

AJCC2024 เปิดรับบทความวิจัยภาษาไทย โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่านจะได้รับการพิจารณาให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI1 และ TCI2 ดังนี้ - Journal of Science and Technology…

→ อ่านต่อ

ขยายเวลาการส่งบทความในงานประชุมวิชาการ AUCC2024, AJCC2024

ขยายเวลาการส่งบทความในงานประชุมวิชาการ เพื่อคัดเลือกลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ TCI ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://it.msu.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/Collaborative-journals-AJCC-AUCC-2024-edited-Oct.5-1.pdf 1. งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference On…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นทุนการศึกษาประเภทรายปี จำนวนทั้งสิ้น 33 ทุน ดังนี้…

→ อ่านต่อ

วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

→ อ่านต่อ

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มมส 2566

ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ม.มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 คลิก https://admission.msu.ac.th/?page=7

→ อ่านต่อ

มมส ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน โควตาครูแนะแนว

มมส ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน โควตาครูแนะแนว อ่านข้อมูลก่อนตรวจสอบรายชื่อในบรรทัดสุดท้าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว ผู้ผ่านให้ดำเนินการ ดังนี้1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ และออนไซต์บางสาขา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 แต่ละคณะเงื่อนไขการสอบออนไลน์จะแตกต่างกัน ให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดในท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน…

→ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตาเด็กดีมีที่เรียน

มมส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตาเด็กดีมีที่เรียน แล้วค่ะ อ่านรายละเอียดให้ครบทุกข้อก่อนคลิกบรรทัดสุดท้ายเพื่อตรวจสอบรายชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียม ดำเนินการ ดังนี้…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(สาขานิเทศศาสตร์) ขยายเวลารับสมัครถึง 29 ธ.ค. 2566

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีวิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภททวิชาการ(ตำแหน่งอาจารย์)

หลักสูตรการสอบแข่งขัน สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน กำหนดการสอบแข่งขัน สอบแข่งขัน…

→ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โควตาเด็กดีมีที่เรียน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โควตาเด็กดีมีที่เรียนสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ และออนไซต์บางสาขา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 แต่ละคณะเงื่อนไขการสอบออนไลน์จะแตกต่างกัน ให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดในท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน บางคณะใช้…

→ อ่านต่อ

ปฏิทิน รอบ 1 โควต้าเด็ดีมีที่เรียน โควต้าครูแนะแนว

สำหรับผู้สมัคร #มมส โควตาเด็กดีมีที่เรียน และโควตาครูแนะแนวอย่าลืมติดตามประกาศ29 ก.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเด็กดีมีที่เรียน4 ต.ค.66 สอบสัมภาษณ์ โควตาเด็กดีมีที่เรียน6 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเด็กดีมีที่เรียน6 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาครูแนะแนว9 ต.ค.66 สอบสัมภาษณ์…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัครโควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว- รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน สมัครวันที่…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร #โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ #โควตาครูแนะแนว รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียนและแฟ้มสะสมผลงานสมัครวันที่…

→ อ่านต่อ

มหาสารคาม มมส จัดเสวนา “IT MAHASARAKHAM ESPORT HUB” “เจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ต” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้าน Esports ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน “IT MAHASARAKHAM ESPORT HUB” และการเสวนา “เจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ต” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio “ โควตาเด็กดีมีที่เรียน” เปิดรับ 6 หลักสูตร

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio “โควตาครูแนะแนว” เปิดรับ 6 หลักสูตรดังนี้ 1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ 2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio 1. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดรับ 3 หลักสูตรดังนี้ 1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ทรู จัดกิจกรรม MAHASARAKHAM ESPORT HUB

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ทรู ขอต้อนรับ Gamer มหาสารคาม กับกิจกรรมสุดพิเศษ “ MAHASARAKHAM ESPORT HUB ” คณะวิทยาการสารสนเทศ…

→ อ่านต่อ

ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖** มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง…

→ อ่านต่อ

มมส รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดโควตา เด็กดีมีที่เรียน & โควตาครูแนะแนว มมส รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4…

→ อ่านต่อ

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศอันดับ 6 กีฬาอีสปอร์ต เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในงานแข่งขัน “PUBG GLOBAL SERIES 2”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายหรรษวัต เลิศกวีวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศอันดับ 6 กีฬาอีสปอร์ต เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในงานแข่งขัน “PUBG GLOBAL…

→ อ่านต่อ

นิสิตภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัล จากโครงการประกวดการออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Geographical Map-Designed Exhibition and Contest of Thailnad)

นิสิตภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้า 3 รางวัล จากโครงการประกวดการออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Geographical Map-Designed Exhibition and…

→ อ่านต่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระบบในเวลาราชการ และระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 โดยรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปลายภาคปีการศึกษา 2566 https://grad.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา2566.pdfระดับปริญญามหาบัญฑิต ภาคปลาย…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการ The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกจริง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการ The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกจริง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ชื่อทีม G.CMD ประกอบด้วย นางสาวอาริยาภรณ์ โยวะผุย,…

→ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน 1.1…

→ อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ…

→ อ่านต่อ

เชิญชวน​นิสิตร่วมโครงการ POC Pre Seed -TED Youth Startup ประจำปี 2566

คณะวิทยา​การ​สารสนเทศ​ ขอเชิญชวน​นิสิตร่วมโครงการ POC Pre Seed -TED Youth Startup ประจำปี 2566 ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ทีมไหนพร้อม สมัครเลย!…

→ อ่านต่อ

เชิญชวน​นิสิตร่วมกิจกรรมโครงการ News Creator Program 2023

คณะวิทยาการสารสนเทศ​ ขอเชิญชวน​นิสิตร่วมกิจกรรมโครงการ News Creator Program 2023 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท BEC World ช่อง 3 กับมหาวิทยาลั​ยทั้ง 19…

→ อ่านต่อ

freshy day & night ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีม G-BAREBARES นิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

พรุ่งนี้แล้วกับกิจกรรม freshy day & night อย่าลืมร่วมส่งกำลังใจให้กับทีม G-BAREBARES นิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ  ภาคเช้า : สนุกสนานจอย ๆ กับกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน เกี่ยวกับนโยบายเชิงรุก…

→ อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ IT - STARTUP

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ IT - STARTUP ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง it-Studio…

→ อ่านต่อ

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds