คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มนิสิตสาขา นิเทศศาสตร์ “04.00 Production”ที่ได้รับ รางวัล THE WINNER ในการประกวดคลิปวิดีโอ ใน หัวข้อ “ฟูจิฟิล์มความทรงจำที่สัมผัสได้” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย FUJIFILM Thailand โดย มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้1. ชินวัตร เสาเวียง2.มาลิดา ทอทับทิม3.อนุชา ปัสสา4.ทีปกร ใจอ่อน5.อภิวัฒน์ แก้วปินตา6.ศิรินันท์ โพธิ์งาม7.พิมพิศา ป่าตุ้ม8.ดวงฤทัย บัวแสง9.นายตะวัน ราชสุรินทร์10.นางสาวณัฐมน ดวงบุดศรี11.พรนิชา เกตุโคกกรวด12.นางสาวไปรยา เสาศิลา13.นางสาวสุนิสา ภักดี14.นางสาวนภัสสร สระอุบล15.นายธีรราช อัศวจารุพันธ์
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญรัตน์ บุตริน (นัท) นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลกินรีทอง มหาชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2567สาขา นักแสดงภาพยนตร์ดาวรุ่งแห่งปี นางเอกภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทบ้าน อวสานอินดี้ กับ เรื่องปราณี และนายธิติ ศรีนวล (ต้องเต) ศิษย์เก่า ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลกินรีทอง มหาชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2567สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปี จากเรื่องสัปเหร่อ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ กรุงเทพมหานคร จัดโดย องค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ Facebook
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. – 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่ https://shorturl.asia/t82RB สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ #เด็ก67#เด็ก68#เรียนต่อ#มมส#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#โควตามมส Facebook
Read more
ด้วยละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ ได้จัดทำละคอนเวทีเรื่อง “SARN CIVILIZE ไฝว้ปลดหนี้” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านศาสตร์ละคอนเวทีของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ชั้นปี 4 วิชาเอก ประกอบไปด้วย เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ,เอกประชาสัมพันธ์ ,เอกวารสารศาสตร์ ,เอกภาพยนตร์ และเสริมทัพด้วยศาสตร์ความรู้ด้วยเอกดิจิทัลมีเดีย รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดทักษะการทำงานร่วมกัน เกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานของอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ผ่านกระบวนการละคอนเวที อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงร่วมกับทีมงานละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสสู่อุตสาหกรรมด้านการบันเทิงและด้านอื่น ๆ “SARN CIVILIZE ไฝว้ปลดหนี้” เรื่องวุ่น ๆ ในเมืองสานศิวิไลซ์หลังพิษโควิด 4 ปีผ่านไปที่ทำให้ชีวิตใครหลายคนไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะเรื่อง ‘เงิน’ เหตุการณ์เริ่มต้น เมื่อ ‘นนท์’ นักศึกษาหนุ่มปี 3 อนาคตครู ต้องลาออกจากมหาลัยเพื่อมาเก็บกวาดหนี้สินของผู้เป็นพ่อทิ้งไว้ให้อย่างไม่ทันได้ตั้งตัว และโชคชะตาทำให้เขามาพบกับ ‘มันนี่’ อินฟลูเอนเซอร์ในคราบแม่ค้าส้มตำกับแก๊งเพื่อน 
Read more
ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1. ผู้มีรายขื่อสอบสัมภาษณ์ ให้สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตามเวลาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยให้ผู้เข้าสอบดำเนินการตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามแนบท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th 2. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 (ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.) หากไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์และจะขอยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยภายหลังไม่ได้2. ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครรอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับ ดาวน์โลหดใบสมัคร
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต ในโอกาสให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อนุสาขาวิชาสื่อใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 56/2567 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อ สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทวิทยุกระจายและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 78 เรื่อง ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 60 เรื่อง 9 สถาบันการศึกษา 1 สหมหาวิทยาลัย และประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 18 เรื่อง จาก 5 สถาบันการศึกษา และ 1 สหมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 “True Young Producer Awards 2023” ในหัวข้อ “ยั้งก่อนคลิก คลิกเมื่อชัวร์” โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรูวิชั่นส์ ทรูมูฟ เอช TikTok และมูลนิธิ Earth Agenda Foundation มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถในการผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นพลังบวก โดยส่งต่อพลังบวกให้สังคม รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อก้าวสู่วงการวิชาชีพโฆษณาต่อไป ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2566 
Read more