ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และผู้แทนหัวหน้างานจากฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปโครงการ 3D Model of MSU Farm ของ Prof. Patrick Doherty ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น จาก University of Linkoping, Sweden เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม IT–203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more