คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/ สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
Read more
มมส ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน โควตาครูแนะแนว อ่านข้อมูลก่อนตรวจสอบรายชื่อในบรรทัดสุดท้าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว ผู้ผ่านให้ดำเนินการ ดังนี้1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ทาง www.mytcas.com2. ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มมส วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง www.mytcas.com3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง https://www.msu.ac.th หรือhttps://admission.msu.ac.th4. รายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่นี่ https://admission.msu.ac.th/dekd_gtq
Read more
มมส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตาเด็กดีมีที่เรียน แล้วค่ะ อ่านรายละเอียดให้ครบทุกข้อก่อนคลิกบรรทัดสุดท้ายเพื่อตรวจสอบรายชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียม ดำเนินการ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com 2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 Portfolio ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.mytcas.com 3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โควตาเด็กดีมีที่เรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โควตาเด็กดีมีที่เรียนสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ และออนไซต์บางสาขา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 แต่ละคณะเงื่อนไขการสอบออนไลน์จะแตกต่างกัน ให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดในท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน บางคณะใช้ video call ผ่านโปรแกรม Zoom application/ Google meet/ Webex Meetings/ Messenger Facebook บางคณะต้องเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่ม Lineบางคณะต้องเข้ากลุ่มไลน์ Video Call ผ่านโปรแกรม Line หรือต้องเข้าสอบออนไลน์ตามลำดับ และจะมีช่องทางการติดต่อแต่ละคณะ ในท้ายประกาศ ให้ดูให้ดี อย่าพลาดในการเข้าสอบสัมภาษณ์ เด็ดขาดนะคะ ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/dekd_gtq มมส ขอให้ทุกท่านโชคดี 
Read more
สำหรับผู้สมัคร #มมส โควตาเด็กดีมีที่เรียน และโควตาครูแนะแนวอย่าลืมติดตามประกาศ29 ก.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเด็กดีมีที่เรียน4 ต.ค.66 สอบสัมภาษณ์ โควตาเด็กดีมีที่เรียน6 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเด็กดีมีที่เรียน6 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาครูแนะแนว9 ต.ค.66 สอบสัมภาษณ์ โควตาครูแนะแนว10 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาครูแนะแนว สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน 1.1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน สมัคร 11-18 ก.ย. 66 1.2 โควตาครูแนะแนว สมัคร 11-18 ก.ย. 66 1.3 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา สมัคร 11-22 ก.ย. 66 1.4 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สมัคร 11-22 ก.ย. 66 1.5 โควตารับตรง Portfolio สมัคร 20 ต.ค. – 
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds