คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio “โควตาครูแนะแนว” เปิดรับ 6 หลักสูตรดังนี้ 1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ 2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ 4. วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์ 5. วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 6. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) B.Sc Computer Science and Technology ** ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน ** สมัครวันที่ 11 – 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio 1. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดรับ 3 หลักสูตรดังนี้ 1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ 2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ** ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน ** สมัครวันที่ 11 – 22 กันยายน 2566 ทาง https://admission.msu.ac.th/sport_cult/log-in.php ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.812304770688363… สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 ในวันเวลาราชการ 
Read more