มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ทาง www.mytcas.com 2. ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มมส วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง www.mytcas.com 3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง https://www.msu.ac.th หรือhttps://admission.msu.ac.th 4. รายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ และออนไซต์บางสาขา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 แต่ละคณะเงื่อนไขการสอบออนไลน์จะแตกต่างกัน ให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดในท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน บางคณะใช้ video call ผ่านโปรแกรม Zoom application/ Google meet/ Webex Meetings/ Messenger Facebook บางคณะต้องเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่ม Lineบางคณะต้องเข้ากลุ่มไลน์ Video Call ผ่านโปรแกรม Line หรือต้องเข้าสอบออนไลน์ตามลำดับ และจะมีช่องทางการติดต่อแต่ละคณะ ในท้ายประกาศ ให้ดูให้ดี อย่าพลาดในการเข้าสอบสัมภาษณ์ เด็ดขาดนะคะ ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/dekd_gtq ที่มา: 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio “โควตาครูแนะแนว” เปิดรับ 6 หลักสูตรดังนี้ 1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ 2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ 4. วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์ 5. วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 6. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) B.Sc Computer Science and Technology ** ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน ** สมัครวันที่ 11 – 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio 1. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดรับ 3 หลักสูตรดังนี้ 1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ 2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ** ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน ** สมัครวันที่ 11 – 22 กันยายน 2566 ทาง https://admission.msu.ac.th/sport_cult/log-in.php ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.812304770688363… สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 ในวันเวลาราชการ 
Read more