มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตารับตรง Portfolio (อันดับที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567 สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ และออนไซต์ บางสาขาวิชา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามเวลาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ให้ศึกษาข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ในท้ายประกาศให้ละเอียด  ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่  https://admission.msu.ac.th/msu67_portfolio
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds