ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย (Security Operations Training Center) ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคารบริการกลางนิสิต ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา / ข่าว : CCNews-Live
Read more