ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย (Security Operations Training Center) ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคารบริการกลางนิสิต ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา / ข่าว : CCNews-Live
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds