คุณสมบัติของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอกสารต้นฉบับ
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับใบสมัคร
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับดาวน์โหลดใบสมัคร
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับดาวน์โหลดใบสมัคร
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับดาวน์โหลดใบสมัคร
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับ ดาวน์โลหดใบสมัคร
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับ ดาวน์โหลดใบสมัคร
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้ที่นี่
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้ที่นี่
Read more
หลักสูตรการสอบแข่งขัน กำหนดการสอบแข่งขัน สอบแข่งขัน ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) ดังนี้ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ดาวนโหลดเอกสารต้นฉบับที่นี่
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds