งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัด “โครงการพัฒนาความยั่งยืนของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะและโรงเรียนมุกดาหาร” เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับ ผู้บริหารและคณะคุณครู จำนวน 10 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 80 คน จากโรงเรียนมุกดาหาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการเสวนาจากอาจารย์ตัวแทนของหลักสูตรวิชา “จุดประกายการเรียนรู้ สู่โลกไอที กับ 9 หลักสูตรสุดปัง” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ณ 
Read more