งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัด “โครงการพัฒนาความยั่งยืนของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะและโรงเรียนมุกดาหาร” เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับ ผู้บริหารและคณะคุณครู จำนวน 10 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 80 คน จากโรงเรียนมุกดาหาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการเสวนาจากอาจารย์ตัวแทนของหลักสูตรวิชา “จุดประกายการเรียนรู้ สู่โลกไอที กับ 9 หลักสูตรสุดปัง” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ณ 
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds