คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีบุคลากรและนิสิตร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 95 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more