คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 662/2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567

Facebook

Comments are closed.