เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

Becoming a Ph.D. student is an exciting journey. The Ph.D. program in Information Technology is now accepting applications for bachelor and graduate students. The program can be completed in just four years for bachelor students and three years for graduate students.

Apply now!

https://gradis.msu.ac.th/admission/

For more information:

http://phdit.it.msu.ac.th

contact us:

[email protected]

======

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา 3 ปี

สมัครได้แล้วที่เว็บไซต์นี้

https://gradis.msu.ac.th/admission/

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม

http://phdit.it.msu.ac.th

ติดต่อประธานหลักสูตร

[email protected]

Facebook

Comments are closed.