มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้
1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 (ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.) หากไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์และจะขอยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยภายหลังไม่ได้
2. ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครรอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2567 ได้
3. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 แล้ว ให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th
4. หากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 แล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัคร รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2
5. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ในระบบของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 ด้วย จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตรวจสอบรายชื่อทาง ที่นี่ http://admission.msu.ac.th

Facebook

Comments are closed.