คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มีกิจกรรมดังนี้

07.00 น. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ

07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า /ชุดสังฆทาน

10.30 น. ประเพณีสงกรานต์คณะ IT

Comments are closed.