คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2567

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ โทรศัพท์ 063-6355044

Comments are closed.