Breaking News
Home / งานวิชาการ / เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

Print

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ

ทำการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการเรียน โดยไม่ใช้คะแนน GAT/PAT

>> ระเบียบการรับสมัคร <<

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ(เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) …