ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

Example blog post alt

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

โพสโดย

8 มี.ค. 66 | 1539561 view

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
อัตราค่าจ้าง 28,500 บาท

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อสารมวลชน
หรือสาขาสื่อสารมวลชน
หรือสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
หรือสาขาดิจิทัลอาร์ต
หรือสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หรือสาขาสื่อนฤมิต

รายละเอียดอื่นๆดังภาพ
ดาวน์โหลดเอกสสารต้นฉบับและใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1PCouzQVO4EegwiCb8i6B0K4nkobbYbdP/view?usp=sharing


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

โพสโดย 9 มิ.ย. 66 | 1539560