ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ - ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ใน “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12”

Example blog post alt

ผลงานนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ - ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ใน “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

13 มี.ค. 61 | 952 view

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  ชื่อทีม สามย่าน HML มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้ผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง  “หมู่บ้านนานาชาติ เปรมปรีดี”  ประกอบด้วย นายสิทธิเดช  ผลสิริ  นายบรรพต  พิลาพันธ์  และนางสาวศิริพร  อุปศักดิ์  โดยมีอาจารย์อังคณา  พรหมรักษา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้ผ่านเข้ารอบที่สองเป็น 1 ใน 16 ทีม  ที่ผลงานได้ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอ  ใน “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12”  ซึ่งเป็นการประกวดสารคดีเชิงข่าว ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพที่ดีด้านสื่อสารมวลชน จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัท สาระดี จำกัด ในเครือของกรุ๊ป  ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรอบแรกกว่า 200 ทีม  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561  ณ  ห้องประชุมบริษัทบุญรอด กรุงเทพมหานคร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525