ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเข้ารอบสุดท้าย National Software Contest - NSC 2018

Example blog post alt

ผลงานของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเข้ารอบสุดท้าย National Software Contest - NSC 2018

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

12 มี.ค. 61 | 1297 view

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018)  ชื่อ โครงการ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลนักเรียนพิเศษ (โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและสูงอายุ)  นิสิตประกอบด้วย นายธีรยุทธ คูณสุข  และ นายจักรพงศ์ ปรีชาภรณ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารี ทองคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ รอบชิงชนะเลิศ จะจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.nectec.or.th/nsc/


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543