ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย

Example blog post alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 ก.พ. 61 | 1127 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง การออกแบบโดยให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือที่ให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเอง เพื่อเพิ่มการตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับผู้สูงอายุ “Participatory Design for Developing User Generated Content Mobile Application to Raise Traffic Safety Awareness in Senior Citizen” จัดโดย Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation And Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch ในงาน MSIWF 2017 Research Grant Award Ceremony & Seminar เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ Bangkok Club 28thFl. Sathorn City Tower, Bangkok, Thailand


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543