ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

Example blog post alt

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

15 เม.ย. 65 | 457 view

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ
ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ขออวยพรให้ลูกๆ ทุกคน ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน
มีความเจริญมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

แนวปฏิบัติการให้บริการผู้ติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย จตุภูมิ จวนชัยภูมิ 30 มิ.ย. 65 | 7