ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาสารคาม

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 722 view

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 82 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 32,800 CC ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ : คมสันต์ หงส์อนันต์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287