ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส. ระเบิดพลังความคิด ผ่านกิจกรรม DQ @MSU สร้างสรรค์ความฉลาดทางดิจิทัล

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส. ระเบิดพลังความคิด ผ่านกิจกรรม DQ @MSU สร้างสรรค์ความฉลาดทางดิจิทัล

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

10 พ.ย. 63 | 156 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ DQ @MSU สร้างสรรค์ความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อรวบรวม แบ่งปัน แลกเปลี่ยน พัฒนาข้อมูลความรู้ หรือสื่อ เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ให้เกิดการนำไปใช้ขยายผล และสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานหญ้าหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมภายในงาน เรียนรู้การฝึกทักษะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล(media information literacy) ร่วมพูดคุย กับ Fashion artist ระดับโลก มะเดี่ยว อภิเชษฐ์ เกี่ยวกับปัญหาการบูลลี่ บูธเกมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความฉลาดทางดิจิทัล อาทิ Fake news / Digital Empathy / Cyber Bullying / Hate Speech / ความฉลาดทางดิจิทัล / ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1619