ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

26 ต.ค. 63 | 147 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในการประกวดผลงาน Viral Clip ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี...กับน้ำจิ้มสุกี้ ตรา สุรีย์ ” ภายใต้โครงการ “SUREE CREATIVE CONTEST NO.3” พร้อมรับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานทีมละ 10,000 บาท จากกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 11 ห้องประชุมชั้น4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กิจกรรมดังกล่าวมีนิสิตเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารอบทั้งหมด 2 ทีมได้แก่

1. ทีม AJT305 สมาชิกประกอบไปด้วย นายกอปรกิจ ฤทธิ์กิ่ง ,นายศิวัช เพชรายุทธการ ,นางสาววรพรรณ คำสุวรรณ ,นางสาวอรฤทัย อุภัยพรม ,นางสาวบุษบา ดีเกียรติถาวร ,นางสาวสุภาพร ชาดี
2. ทีม สมานชั่น (ฉันท์) สมาชิกประกอบไปด้วย นายเกียรติณรงค์ ดลสมบูรณ์ ,นางสาวจารุวรรณ เรียบเจือ ,นางสาวพิชชาพร พิมพ์พิทักษ์กุล ,นายชนม์เฉลิม จรูญวรรณ ,นางสาวอรดี ชัยศรี


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1618