ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ต้อนรับนักวิจัยชาวต่างชาติ มาเก็บข้อมูลที่คณะฯ และหน่วยงานอื่นๆ

Example blog post alt

ต้อนรับนักวิจัยชาวต่างชาติ มาเก็บข้อมูลที่คณะฯ และหน่วยงานอื่นๆ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

4 ม.ค. 61 | 583 view

Dr. Anand M. Dodamani จาก Tata Institute of Social Sciences ประเทศอินเดีย นักวิจัยผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (India Council of Social Science Research หรือ ICSSR) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) มาเก็บข้อมูลวิจัยในประเทศไทย เรื่อง “Uses of Assistive Technologies in Public Libraries : Developing and Implementable Model for Inclusive Public Library System in India and Thailand” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์ของคณะฯ และบุคลากรภายนอก ระหว่างวันที่ 18 -21 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องสมุดในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ภาพ : สุวิชา ไชยเมือง ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287