ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตนิเทศศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ.มหาสารคาม พร้อมร่วมแข่งต่อระดับประเทศ

Example blog post alt

นิสิตนิเทศศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ.มหาสารคาม พร้อมร่วมแข่งต่อระดับประเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

14 ก.ย. 63 | 108 view

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายขจรเกียรติ ดวงแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี.....ไม่ต้องเดี๋ยว" ในชื่อผลงาน "เดียว(ไม่)มีคนบอก" ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ภายในงานประกาศรางวัลได้รับเกียรติจากนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลการประกวดจำนวน 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร โดยผู้ชนะเลิศจะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อระดับประเทศ ในการประกวดคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที ในลำดับต่อไป


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543