ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตนิเทศศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ.มหาสารคาม พร้อมร่วมแข่งต่อระดับประเทศ

Example blog post alt

นิสิตนิเทศศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ.มหาสารคาม พร้อมร่วมแข่งต่อระดับประเทศ

โพสโดย

14 ก.ย. 63 | 198 view

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายขจรเกียรติ ดวงแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี.....ไม่ต้องเดี๋ยว" ในชื่อผลงาน "เดียว(ไม่)มีคนบอก" ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ภายในงานประกาศรางวัลได้รับเกียรติจากนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลการประกวดจำนวน 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร โดยผู้ชนะเลิศจะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อระดับประเทศ ในการประกวดคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที ในลำดับต่อไป


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287