ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส คว้าที่ 3 ประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต(ภาคอีสาน) พร้อมลุยต่อรอบระดับประเทศ

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส คว้าที่ 3 ประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต(ภาคอีสาน) พร้อมลุยต่อรอบระดับประเทศ

โพสโดย

1 ก.ย. 63 | 578 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงานตัดสินผลรอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค สำหรับ 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือก โครงการประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Future รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้ธีม “FUTURELAND of NORTHEASTERN ” ณ โรงภาพยนตร์ 3 SF Cinema ชั้น 5 สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล โคราช วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น.

โครงการดังกล่าวจัดโดยเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยในรอบนี้มีคณะกรรมการในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
1. คุณก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์
2. คุณยุทธนา บุญอ้อม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส GMM GRAMMY
3. คุณฉัตร สุภัทรวณิชย์ อดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
4. คุณรัฐพล บุญมี ที่ปรึกษา บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จำกัด
5. คุณพิมพ์ชนก เกสพานิช สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลการตัดสิน ทีม 4 Glue จากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในผลงาน CV-25 มหันตภัยเชื้อร้ายทลายโลก สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายภูมินทร์ พินิจ ,นายณัชภัทร ลาภทิพย์ ,นายเอกรัฐ เติมพันธุ์ ,นายภาคิน บุญเลิศ ,นางสาวทิยาพร แก้ววงค์

โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดล้างศัตรูพืชทีม จากทีมคุณเขียว โปรดักส์ชั่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ผลงานอนัตตา (ANATTA) จากทีม Yan-Hwang


โดยทีมผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการประกวดในรอบระดับประเทศต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287