ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู” คณะวิทยาการสารสนเทศ 2563

Example blog post alt

ขอเชิญเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู” คณะวิทยาการสารสนเทศ 2563

โพสโดย

24 ส.ค. 63 | 469 view

สโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดการจัด“พิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 –16.30 น. ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรำลึกความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนิสิต นอกจากนี้ ยังจะได้ดำเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีมีจิตอาสา โดยมีกำหนดการรายละเอียดตามเอกสารแนบ
.


ทั้งนี้ขอความร่วมมือนิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิต สวมหน้ากากอนามัย และเข้าวัดอุณหภูมิตรงจุดคัดกรอง เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการป้องกัน COVID – 19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53