ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ NIA Creative Contest 2020 กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ NIA Creative Contest 2020 กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

14 ก.ค. 63 | 300 view

นิสิต และบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ NIA Creative Contest 2020 กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ในหัวข้อ “Images of futures : FUTURELAND of NORTHEASTERN” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สถาบันการมองอนคตนวัตรกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนำเสนอเครื่องมือด้านการมองในอนาคตไปใช้ในการออกแบบและวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในระยาว โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1522