ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ต้อนรับกันอย่างสดใส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563

Example blog post alt

ต้อนรับกันอย่างสดใส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

13 ก.ค. 63 | 128 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งเเต่เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ภายในกิจกรรมมีการแนะคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้นิสิตสามารถติดต่อและประสานงาน มีการให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานทุนการศึกษา ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน นอกจากนี้หลังจากช่วงของกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิทยาการสารสนเทศเสร็จสิ้น ก็จะเป็นการปฐมนิเทศในระดับสาขาวิชาเป็นลำดับต่อไป


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543