ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ต้อนรับกันอย่างสดใส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563

Example blog post alt

ต้อนรับกันอย่างสดใส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563

โพสโดย

13 ก.ค. 63 | 211 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งเเต่เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ภายในกิจกรรมมีการแนะคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้นิสิตสามารถติดต่อและประสานงาน มีการให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานทุนการศึกษา ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน นอกจากนี้หลังจากช่วงของกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิทยาการสารสนเทศเสร็จสิ้น ก็จะเป็นการปฐมนิเทศในระดับสาขาวิชาเป็นลำดับต่อไป


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287