ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มมส

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มมส

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

21 เม.ย. 63 | 323 view

คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า เจริญผล ส่งมอบงาน ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย สาวิถี ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่ ในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณและร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า เจริญผล และคณะผู้บริหารชุดเก่า ที่ได้เสียสละทุ่มเท ในการบริหารงาน พัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ จากนั้น ได้มอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย สาวิถี ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524