ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ผลิตเครื่องกดเจลล้างมือกึ่งอัตโนมัติเพิ่ม พร้อมมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ มากกว่า 15 แห่ง

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ผลิตเครื่องกดเจลล้างมือกึ่งอัตโนมัติเพิ่ม พร้อมมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ มากกว่า 15 แห่ง

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

3 เม.ย. 63 | 818 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนแทศ ร่วมกับคณะอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เพิ่ม โดยก่อนหน้านี้ได้มีการผลิตและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิรุทธ์ โชติถนอม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับผลตอบรับด้านการใช้งานเป็นอย่างดี

เครื่องกดเจลล้างมือกึ่งอัตโนมัติที่ผลิตเพิ่มขึ้น ทางคณะวิทยาการสารสนเทศจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลภายในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลกันทรวิชัย โรงพยาบาลบรบือ โรงพยาบาลแกดํา โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลหนองกุงศรี โรงพยาบาลยางตลาด และโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ส่วนโรงพยาบาลในเขตอำเภออื่น ๆ ทางคณะฯ จะดำเนินการผลิตเพิ่มและนำไปไว้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพบาลที่มีความต้องการในลำดับต่อไป

.เครื่องกดเจลล้างมือกึ่งอัตโนมัติถูกคิดค้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิรุทธ์ โชติถนอม โดยมีแนวคิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้คนขณะกดใช้เจลล้างมือ พบว่ายังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid – 19 อยู่ เนื่องจากมีการสัมผัสขวดเจลผ่านการใช้มือ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการสัมผัสผ่านการใช้มือ จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมา โดยเปลี่ยนการใช้งานจากการใช้มือกดโดยตรงมาใช้เท้าเหยียบแทน ที่สำคัญผลิตจากอุปกรณ์ที่ดัดแปลงจากท่อ PVC ที่หาได้ง่าย และสามารถผลิตใช้ได้เองที่บ้าน หรือในหน่วยงานต่าง ๆ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524