ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / Informatics Big Cleaning Day 2020 ต้าน Covid - 19

Example blog post alt

Informatics Big Cleaning Day 2020 ต้าน Covid - 19

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

15 มี.ค. 63 | 273 view

15 มีนาคม 2563 บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันทำความสะอาดคณะ ภายใต้กิจกรรม Informatics Big Cleaning Day โดยได้มีการเช็ดทำความสะอาดบริเวณภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน และบริเวณห้องโถง ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid - 19 ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524