ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศศาสตร์ มมส จัดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตประจำปี 2563 พร้อมอบรมหัวข้อ “วิกฤตหรือโอกาส นิเทศศาสตร์ 5G”

Example blog post alt

นิเทศศาสตร์ มมส จัดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตประจำปี 2563 พร้อมอบรมหัวข้อ “วิกฤตหรือโอกาส นิเทศศาสตร์ 5G”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

5 มี.ค. 63 | 386 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการนักข่าวแห่งอนาคตประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ . ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วิกฤตหรือโอกาส นิเทศศาสตร์ 5G” โดยได้บรรยายถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 5G ในอนาคต


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543