ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เริ่มแล้ว..ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563

Example blog post alt

เริ่มแล้ว..ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563

โพสโดย

23 ก.พ. 63 | 401 view

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมร่วมกับตัวแทนจากธนาคารออมสิน เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม ประจำปี 2563 ณ ห้อง IT – 202 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในการประชุมมีการสรุปผลการดำเนินการของปีที่ผ่าน พร้อมมีการนำเสนอประเด็นและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287