ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เริ่มแล้ว..ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563

Example blog post alt

เริ่มแล้ว..ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ก.พ. 63 | 337 view

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมร่วมกับตัวแทนจากธนาคารออมสิน เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม ประจำปี 2563 ณ ห้อง IT – 202 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในการประชุมมีการสรุปผลการดำเนินการของปีที่ผ่าน พร้อมมีการนำเสนอประเด็นและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543