ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศศาสตร์ มมส. คว้ารางวัลที่ 2 เทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 4

Example blog post alt

นิเทศศาสตร์ มมส. คว้ารางวัลที่ 2 เทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 4

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ก.พ. 63 | 919 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นที่ปรึกษาในการประกวด . กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของนักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนในภาคอีสานได้ผลิตภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศผนวกกับความคิดสร้างสรรค์มาผลิตภาพยนตร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบายขอนแก่นให้เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ MICE City ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจในความเป็นภาพยนตร์มากขึ้น . โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาพยนตร์ ชื่อทีม หก สี่ เอี่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 2. นายอรรถวุฒิ สาชะรุง 3. นายรัฐธรรมนูญ ขานหัวโทน โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 5 หมื่นบาท ส่วนรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ปลาแดกบอง จาก สปป.ลาว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม กอดขอนแก่น เงินรางวัล 3 หมื่นบาท


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1522