ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โรงพยาบาลสุทธาเวช สาธิตการล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไข้ไวรัสโคโรน่า

Example blog post alt

โรงพยาบาลสุทธาเวช สาธิตการล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไข้ไวรัสโคโรน่า

โพสโดย

4 ก.พ. 63 | 447 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มากนะคะ ที่เดินทางมาสาธิตขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำในการล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อรณรงค์และป้องกันไข้ไวรัสโคโรน่าที่มีการแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ค่ะ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287