ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน C4C 2019

Example blog post alt

ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน C4C 2019

โพสโดย

7 ม.ค. 63 | 449 view

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายอาสาคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน เปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ พัฒนาโรงเรียน และกิจกรรมสัมพันะ์เพื่อชุมชน
จัดวันที่ 8 - 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนิสิตและอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมมากกว่า 100 คน


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53