ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน C4C 2019

Example blog post alt

ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน C4C 2019

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

7 ม.ค. 63 | 172 view

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายอาสาคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน เปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ พัฒนาโรงเรียน และกิจกรรมสัมพันะ์เพื่อชุมชน จัดวันที่ 8 - 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนิสิตและอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมมากกว่า 100 คน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524