ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน C4C 2019

Example blog post alt

ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน C4C 2019

โพสโดย

7 ม.ค. 63 | 327 view

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายอาสาคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน เปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ พัฒนาโรงเรียน และกิจกรรมสัมพันะ์เพื่อชุมชน จัดวันที่ 8 - 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนิสิตและอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมมากกว่า 100 คน


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908